Name Product
Category Product

HL VISION

ตัวอักษรแอลอีดี คือ ตัวอักษรที่ภายในมีการซ่อนไฟ LED เอาไว้ ให้แสงสว่างในเวลากลางคืน โดดเด่น สวยงาม สะดุดตา ประหยัดไฟ ใช้งานได้อย่างยาวนาน มีทั้งแบบภายนอกและภายใน ผลิตได้หลายรูปแบบและไฟ LED ,มีหลายสีให้เลือก

ตัวอักษร แอลอีดี

ตัวอักษรไฟมินิ

ตัวอักษรไฟมินิ

ตัวอักษรมินิ เป็นการใช้แสงไฟ LED ในการส่องแสงสว่าง และสาเหตุที่เรียก “ตัวอักษรมินิ”

ตัวอักษรไฟไร้ขอบ

ตัวอักษรไฟไร้ขอบ

ตัวอักษรไม่มีคิ้ว คือ ป้ายตัวอักษรที่ไม่มีขอบกั้น

ตัวอักษรไฟมีขอบ

ตัวอักษรไฟมีขอบ

ตัวอักษรมีคิ้ว คือ ป้ายตัวอักษรที่มีขอบกั้น

ตัวอักษรไฟออกหลัง

ตัวอักษรไฟออกหลัง

ตัวอักษรไฟออกหน้า คือ ป้ายตัวอักษรที่มีแสงสว่างออกทางด้านหลัง

ตัวอักษรไฟออกหน้า

ตัวอักษรไฟออกหน้า

ตัวอักษรไฟออกหน้า คือ ป้ายตัวอักษรที่มีแสงสว่างออกทางด้านหน้า

ตัวอักษรหัวกระสุน

ตัวอักษรหัวกระสุน

ตัวอักษรไฟปั๊มนูน

ตัวอักษรไฟปั๊มนูน

ตัวอักษรไฟปั๊มนูน สามารถนำไปใช้ทั้งที่ร่ม และกลางแจ้ง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

ตัวอักษร 3D

ตัวอักษร 3D

ตัวอักษรโลหะ ที่ขึ้นแบบโดยใช้ โปรแกรม 3D ถอดแบบชิ้นส่วนออกมาตัดวัสดุ

HL VISION

THE LEADER of INKJET & LED

กล่องไฟ แอลอีดี เป็นป้ายไฟสำหรับโฆษณา ป้ายชื่อร้านหรือป้านสำหรับใช้ในกรณีอื่นๆ มีทั้งแบบไฟนีออนและไฟ LED ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมโดดเด่น สะดุดตาให้กับผู้พบเห็นในเวลากลางวันและกลางคืนมีสัสันสวยงาม หลากหลายรูปทรงใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

กล่องไฟ แอลอีดี

กล่องไฟ LED

กล่องไฟ LED

ป้ายขอบอลูมเนียม มีน้ำหนักเบา ตัวอาร์ตเวิร์คพิมพ์ด้วยระบบ UV สีที่ไก้จะแน่นและคมชัด

กล่องไฟ LED หน้าอะคริลิก

กล่องไฟ LED หน้าอะคริลิก

กล่องไฟขอบอลูมิเนียม (หน้าอะคริลิก) เป็นป้ายไฟที่มีขอบอลูมิเนียม

กล่องไฟ LED ขึงไวนิล

กล่องไฟ LED ขึงไวนิล

กล่องไฟขอบอลูมิเนียม (แบบขึงไวนิล) เป็นป้ายไฟที่มีขอบอลูมิเนียม มีน้ำหนักเบา

กล่องไฟ LED (แบบขึงผ้า)

กล่องไฟ LED (แบบขึงผ้า)

กล่องไฟกรอบอลูมิเนียม (แบบขึงผ้า) เป็นป้ายไฟที่มีขอบอลูมิเนียม

กล่องไฟ LED แบบล้อมเสา

กล่องไฟ LED แบบล้อมเสา

กล่องไฟกรอบอลูมิเนียม (แบบล้อมเสา) เป็นป้ายไฟที่มีขอบอลูมิเนียม

งานตัด งานดัด งานเชื่อม ของชิ้นงานต่างๆที่มีความละเอียด เซาะ ฉลุ ตัดเป็นลวดลายตัวอักษร หรือชิ้นส่วนทางอุตสาหกรรมได้ โดยการออกแบบในคอมพิเตอร์สามารถถ่ายทอดลงสู้ชินงานได้อย่างแม่นยำ

LASER/CNC/FIBER

เครื่องตัด

เครื่องตัด

เป็นการตัดชิ้นงานต่างๆ ที่มีความละเอียด เซาะฉลุ ตัดเป็นลวดลาย,ตัวอักษร

เครื่องดัดขอบ

เครื่องดัดขอบ

เครื่องดัดขอบ สามารถดัดขอบวัสดุได้ตามแบบที่เราเขียนในคอมพิวเตอร์

เครื่องเชื่อมด้วยเลเซอร์

เครื่องเชื่อมด้วยเลเซอร์

เครื่องดัดขอบ สามารถดัดขอบวัสดุได้ตามแบบที่เราเขียนในคอมพิวเตอร์

เครื่องตัดสติ๊กเกอร์

เครื่องตัดสติ๊กเกอร์

เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ที่ให้ความแม่นยำสูง

เครื่องตัด

เครื่องตัด

เป็นการตัดชิ้นงานต่างๆ ที่มีความละเอียด เซาะฉลุ ตัดเป็นลวดลาย,ตัวอักษร

เครื่องดัดขอบ

เครื่องดัดขอบ

เครื่องดัดขอบ สามารถดัดขอบวัสดุได้ตามแบบที่เราเขียนในคอมพิวเตอร์

เครื่องเชื่อมด้วยเลเซอร์

เครื่องเชื่อมด้วยเลเซอร์

เครื่องดัดขอบ สามารถดัดขอบวัสดุได้ตามแบบที่เราเขียนในคอมพิวเตอร์

เครื่องตัด

เป็นการตัดชิ้นงานต่างๆ ที่มีความละเอียด เซาะฉลุ ตัดเป็นลวดลาย,ตัวอักษร

เครื่องดัดขอบ

เครื่องดัดขอบ สามารถดัดขอบวัสดุได้ตามแบบที่เราเขียนในคอมพิวเตอร์

เครื่องเชื่อมด้วยเลเซอร์

เครื่องดัดขอบ สามารถดัดขอบวัสดุได้ตามแบบที่เราเขียนในคอมพิวเตอร์

เครื่องตัดสติ๊กเกอร์

เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ที่ให้ความแม่นยำสูง

เครื่องตัด

เป็นการตัดชิ้นงานต่างๆ ที่มีความละเอียด เซาะฉลุ ตัดเป็นลวดลาย,ตัวอักษร

เครื่องดัดขอบ

เครื่องดัดขอบ สามารถดัดขอบวัสดุได้ตามแบบที่เราเขียนในคอมพิวเตอร์

เครื่องเชื่อมด้วยเลเซอร์

เครื่องดัดขอบ สามารถดัดขอบวัสดุได้ตามแบบที่เราเขียนในคอมพิวเตอร์

HL vision เราเป็นอันดับ 1 เรื่องการผลิตอักษรโลหะ การปริ้น UV ป้ายอิงค์เจ็ท สติ๊กเกอร์ รวมไปถึงเลเซอร์และเครื่อง CNC

INKJET

เครื่องพิมพ์ระบบยูวี

เครื่องพิมพ์ระบบยูวี

เครื่องพิมพ์ระบบยูวี มีความรวดเร็วในการแห้งตัวด้วยการฉายแสงยูวี

เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท

เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท

เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท ทำงานโดยการพ่นหมึดออกมาเป็นหยดสีเม็ดเล็กๆ

Card image

เครื่องพิมพ์ระบบยูวี

เครื่องพิมพ์ระบบยูวี มีความรวดเร็วในการแห้งตัวด้วยการฉายแสงยูวี

เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท

เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท

เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท ทำงานโดยการพ่นหมึดออกมาเป็นหยดสีเม็ดเล็กๆ

เครื่องพิมพ์ระบบยูวี

เครื่องพิมพ์ระบบยูวี มีความรวดเร็วในการแห้งตัวด้วยการฉายแสงยูวี

เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท

เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท ทำงานโดยการพ่นหมึดออกมาเป็นหยดสีเม็ดเล็กๆ

เครื่องพิมพ์ระบบยูวี

เครื่องพิมพ์ระบบยูวี มีความรวดเร็วในการแห้งตัวด้วยการฉายแสงยูวี

เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท

เครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท ทำงานโดยการพ่นหมึดออกมาเป็นหยดสีเม็ดเล็กๆ

เครื่องจักร

Machine System

เราผลิตผลงานต่างๆด้วยเครื่องจักร ที่ทันสมัยนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ ที่มีคุณภาพสูง ภาพสวยคม ตรงตามความ ต้องการแน่นอน!!

เครือข่ายของเรา

บริษัท เอช แอล วิชั่น จำกัด

รับทำสื่อโฆษณาแบบครบวงจร ให้บริการด้านการออกแบบ และคำปรึกษาเกี่ยวกับสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการผลิตติดตั้งที่ทันสมัย สามารถรองรับ ความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบการใช้งานจริง เน้นคุณภาพของวัสดุ เพื่อคัดสรรสิ่งที่ดีสำหรับลูกค้า โดยประสบการณ์ที่จัดทำป้าย และสื่อโฆษณามานาน

บริษัท แอช แอล วิชั่น จำกัด
24/177 ซอยลาดพร้าว 21
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 083-896-5520
เบอร์โทรศัพท์ : 02-938-2893
อีเมล : hlvision98@gmail.com
เว็บไซต์ : www.hlvisioninkjet.com

บริษัท แอช แอล วิชั่น จำกัด
24/177 ซอยลาดพร้าว 21
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 083-896-5520
เบอร์โทรศัพท์ : 02-938-2893
อีเมล : hlvision98@gmail.com
เว็บไซต์ : www.hlvisioninkjet.com
ติดต่อเรา
LINE
EMAIL
CALL