Name Product
Category Product

โปรโมชั่น

กล่องไฟขอบอลูมิเนียม (แบบขึงผ้า) ลด50%

กล้องไฟขอบอลูมิเนียมแบบขึงผ้า

สามารถเก็บ ติดตั้ง ง่าย น้ำหนักเบา ขนย้ายสะดวก

สามารถเปลี่ยนผ้าได้ตามความต้องการของลูกค้า


(เฉำาพช่วงโปรโมฒชั่น ตัวงานผ้าราคารวมกับกล้องแล้ว)


วัสดุโครง: ขอบอลูมิเนียม

วัสดุงานพิมพ์: ผ้า 3P

ความหนาของขอบ (แบบหน้าเดียว) : 4cm/6cm/8cm

ลักษณะการใช้งาน: ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอก

มี 4 ขนาด 3 ความหนา

ขนาด

W25 x H25 cm ราคา 450 ( 4 cm ) / 425 ( 6 cm ) / 425 ( 8 cm )

W25 x H25 cm ราคา 475 ( 4 cm ) / 450 ( 6 cm ) / 450 ( 8 cm )

W30 x H30 cm ราคา 500 ( 4 cm ) / 475 ( 6 cm ) / 475 ( 8 cm )

W30 x H40 cm ราคา 600 ( 4 cm ) / 550 ( 6 cm ) / 550 ( 8 cm )


โปรโมชั่น ปรับราคาใหม่เร้าใจกว่าเดิมวันนี้ HL vision ปรับราคาลงใหม่ ในราคาที่ถูก......แสนถูกกว่าเดิม!!

บริษัท แอช แอล วิชั่น จำกัด
24/177 ซอยลาดพร้าว 21
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 083-896-5520
เบอร์โทรศัพท์ : 02-938-2893
อีเมล : hlvision98@gmail.com
เว็บไซต์ : www.hlvisioninkjet.com

บริษัท แอช แอล วิชั่น จำกัด
24/177 ซอยลาดพร้าว 21
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 083-896-5520
เบอร์โทรศัพท์ : 02-938-2893
อีเมล : hlvision98@gmail.com
เว็บไซต์ : www.hlvisioninkjet.com
ติดต่อเรา
LINE
EMAIL
CALL